Hvem er vi ...

SHT Vand & Miljø og DONSlab
- professionelle samarbejdspartnere

Vi er begge kvalitetsbevidste leverandører med kompetencer på hvert sit felt, og sammen supplerer vi hinanden på en måde, så vi vil kunne yde en samlet service, der dækker de mangeartede krav, der stilles til vandforsyningerne - både de lovpligtige krav, og det enkelte vandværks egne ambitioner om forsyningssikkerhed.
Serviceaftalen er opbygget med SHT Vand & Miljø, som aftaleansvarlig og Donslab som underleverandør.

DONSlab

R. Dons´ Vandanalystisk Laboratorium A/S

- udfører den fysiske, kemiske og bakteriologiske kontrol af vandkvaliteten. DONSlab er DANAK akkrediteret efter DS/ISO 17025 og arbejder ud fra BEK 900 af 17/08/2011.
DONSlab indehaves af søskendeparret Karin Due Spanggaard og Morten Due.

SHT Vand & Miljø ApS

- udfører entreprenørdelen med bl.a. etablering og servicering af råvandsstationer, filteranlæg, tekniske installationer, styring-, regulerings- og overvågningssystemer, samt etablering og vedligeholdelse af vandledningsnet.
SHT Vand & Miljø indehaves af William Hansen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SHT Vand & Miljø og DONSlab