- sammen leverer vi


en komplet serviceaftale

der "passer" vandværket!
 
 

- vi udfører


den fysiske, kemiske og bakteriologiske kontrol af vandkvaliteten!
 
 

- vi udfører


entreprenørdelen med servicering, styring og overvågning!

Kvalitetssikring - vandværker

 • Lovpligtig kontrol af drikkevandskvalitet- både kemisk og bakteriologisk
 • Drikkevandskontrol af udvalgte parametre
 • Lovpligtig indrapportering af analyseværdier
 • Driftsovervågning on-line af tekniske installationer og ledningsnet
 • Tilstandsvurdering af vandværket
 • Energioptimering
 • Automatisk tilkald ved overskridelse af fastsatte parametre - aftalt i servicekontrakten
 • Risikovurdering
 • Nødforsyning
 • Beredskabsplan
 • Tilkaldevagt døgnet rundt

Ovenstående er blot nogle af de opgaver, SHT Vand & Miljø og DONSlab kan tilbyde indbygget i en serviceaftale.

Serviceaftale med SHT & DONSlab

I forbindelse med den nye bekendtgørelse om kvalitetssikring af vandværker bliver det pålagt alle vandværker at gennemføre kurser i drift og hygiejne.
Bl.a. som en konsekvens af de udfordringer, har SHT Vand & Miljø og DONSlab valgt at indgå et samarbejde om et servicetilbud til vandværkerne.
Samarbejdet tilbyder en totalløsning, hvor SHT Vand & Miljø og DONSlab´s serviceaftale vil kunne spare de enkelte vandværker for væsentlige driftsudgifter, samt sikre at vandværket opfylder lovens krav til sikkerhed og forsyning. Vandværket undgår også nødvendigheden af efteruddannelse af eget - måske skiftende personale.

Serviceaftalens fordele ...

 • Årlig fast driftsudgift
 • Intet tillæg for tilkald
 • Lovpligtige drikkevandsanalyser
 • Dokumentation / rapportering af udført service
 • Altid specialuddannet servicepersonale 
 • On-Line overvågning af vigtige 
 • driftsparametre
 • Adgang til on-line systemet for vandværkets ledelse via en udleveret tablet/pc
 • Løbende råd og vejledning
 • Digital opmåling og indtegning af ledningsnet
  (begrænser udgiften til udlevering af ledningsoplysninger)
 • DØGNVAGT året rundt - gælder ogå entrepenørdelen

SHT Vand & Miljø og DONSlab gør arbejdet!

Vi giver gerne et uforpligtende tilbud på baggrund af en uddybende samtale med vandværkets bestyrelse eller daglige ledelse.

SHT Vand & Miljø og DONSlab